Om ISBBL

Informasjon om Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL)

 • 70 borettslag
 • 950 Leiligheter

 • 1000 medlemmer

 • Vi bygger 1-2 boligprosjekter i året

 • Omsetter i snitt ca 20 nye leiligheter i året

 • Bistår eiendomsmeglere og takstmenn ved omsetning av alle borettslagsleiligheter i tilknyttede lag


 

Utbygging 1991 - 2015

 • 28 borettslag i Fauske

 • 267 leiligheter

 • 6 borettslag omsorgsboliger

 • 85 leiligheter (Fauske og Sørfold)

 • Ingen overskridelser på byggekostnadene

 • Ingen bruk av garantier til nå


Sosial boligbygging

Vi har i samarbeid med Fauske kommune bygget:

 • Omsorgsboliger for spesielle grupper
 • PU-boliger (Totalt 15 boliger)


58 ordinære omsorgsboliger i Fauske og 12 i Sørfold
 • Totalt 85 omsorgsboliger

 


ISBBL er i tillegg forretningsfører for Fauske Eldresenter (Brembo-huset).


Sammen med det offentlige kan vi spille en rolle for å gi innbyggerne anstendige boliger og et tilpasset omsorgstilbud.


Utarbeidet Boligsosial handlingsplan gjennom et spleiselag mellom Fauske kommune, Husbanken, ISBBL og Sulitjelma boligfond – ca 300.000 i kostnad.