Hva er forkjøpsrett?


Som medlem i ISBBL har du forkjøpsrett ved kjøp av nye og brukte boliger i Fauske, Sørfold og Saltdal. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett til samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som får muligheten til å kjøpe boligen først.