Omsorgsboliger

Dette omsorgsboliger som for øyeblikket er tilgjengelige i våre borettslag.
Omsorgsboligene tildeles av kommunen.