Medlemskap

Fyll ut skjemaet og trykk "Send".

Prisen for å tegne en andel er kr 500,- og andelsavgift er på kr 150,- pr år.
 

Som medlem i ISBBL er du ett steg nærmere drømmeboligen. Med ditt medlemskap har du anledning til å benytte din forkjøpsrett hos ISBBL til å skaffe deg bolig. Disse blir annonsert på vår hjemmeside med en frist for å melde bruk av forkjøpsretten og tildeling skjer etter ansiennitet.

Innmelding


Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen