Styret

Styret i Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) består av:Tor Ankjell
Styreleder

                                               
Elisabeth Tangen                                  Kjell Harald Morken
Styremedlem                                         
Styremedlem

                                               
John Vidar Bråthen                               Edel Melvik
Styremedlem                                         
Styremedlem

                                               
Ann Katrin Åseng                                  
Kjell Ingar Eilertsen
Styremedlem                                         
Styremedlem (Fauske kommunes representant)


Sist oppdatert etter generalforsamlingen 28.05.2019