Styret

Styret i Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) består av:


Styreleder 
Tor Ankjell

Styremedlemmer
Elisabeth Tangen
Kjell Harald Morken
John Vidar Bråthen
Anne Mathilde Wassmo Dobakk
Ann Katrin Åseng
Kjell Ingar Eilertsen


Sist oppdatert etter generalforsamlingen 16.06.2020