Vedtekter for Indre Salten Boligbyggelag

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 03.12.90. Sist endret 15.05.23.