Helsetunet Borettslag

Helsetunet 11, 8200 Fauske

 

Omsorgsboligen kan tildes personer som har et omfattende bistandsbehov
og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet.

Fast pris:             kr. 14.950,-
Felleskostnader:  kr. 6.850,-

Adresse: 
Helsetunet 11, andel 007, 8200 Fauske

Boligselskap:
Helsetunet borettslag

Type:
2- roms leilighet

P-rom:
43,5 kvm.

Søknadsfrist 07.12.2020

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Fauske Kommune, Tildelingskontoret, boks 93, 8200 Fauske

Telefon: 756 04 100
Epost: tildelingskontoret@fauske.kommune.no