Helsetunet Borettslag

Bolig 2

Helsetunet  Brl.

Helsetunet 11, 8200 Fauske.

2- roms.

Til salgs kr 14.700,-

Andel felleskostnader er pr.d.d.kr 6.850,- pr. mnd.  

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et 

omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig

å gi tilstrekkelig hjelp i hjemmet.

 

Spm./info: Fauske Kommune ved Tildelingskontoret, tlf.:75 60 41 00

Skriftlig henvendelse : Fauske Kommune, Tildelingskontoret, boks 93, 8201 Fauske.

 

SØKNADSFRIST: 28.02.2020.

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes: Tildelingskontoret, boks 93, 8201 Fauske.