Helsetunet Borettslag

Helsetunet 11, 8200 Fauske

Helsetunet  Brl.

Helsetunet 11, 8200, Fauske  

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et 

omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig

å gi tilstrekkelig hjelp i hjemmet.

 Fast pris  kr 18.600,-

 Felleskostnader kr 7.056,-

Adresse : Helsetunet 11, 8200 Fauske.

Boligselskap: Helsetunet Borettslag, andel 22.

 Type: 2- roms i 2 etg.

P-rom:

43,5 kvm.

 Søknadsfrist: 07.05.2021.

 

Spm./info: Fauske Kommune ved Tildelingskontoret, tlf.:75 60 41 00

Søknad med bekreftelse på finasiering sendes : Fauske Kommune, Tildelingskontoret, boks 93, 8201 Fauske.

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no