Helsetunet Borettslag

Helsetunet 11, 8200 Fauske.

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov
og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet.

Fast pris               kr      14.950,-

Felleskostnader   kr        6.850,- 

Adresse:

Helsetunet 11, 8200 Fauske

Boligselskap:

Helsetunet Borettslag, andel 23

Type:

2- roms leilighet.

P-rom:

43,5 kvm.

 

Søknadsfrist 04.12.2020         

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Fauske Kommune Tildelingskontoret , boks 93, 8200 Fauske

Telefon: 756 04 100    E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no