Helsetunet Borettslag

 

Helsetunet Borettslag                          

2-roms leilighet.

Til salgs kr 18.020,-

Andel felleskostnader er pr.d.d. kr 6.850,- pr. mnd. 

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har

omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig ågi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet.

 

Spørsmål/info: Fauske Kommune ved Tildelingskontoret, telf.:75 60 41 00

Skriftlig henvendelse: Fauske Kommune, Tildelingskontoret, boks 93, 8201 Fauske.

 

SØKNADSFRIST 28.02.2020 

Søknad med bekreftelse på finansiereing sendes: Tildelingskontoret, boks 93,8201 Fauske.