Bruksoverlating / Utleie av bolig

Pris for ny bruksoverlating: 1 925 kr
Pris for fornyelse av bruksoverlating: 1 165 kr

 

Søknaden gjelder:
Har andelseier bodd i boligen i minst ett av de to siste årene?

Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen