Bruksoverlating / Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du styrets samtykke eller godkjennelse for å leie ut boligen din. Indre Salten Boligbyggelag skal og opplyses dersom du skal leie ut boligen din, dette for at boligbyggelaget til enhver tid vet hvem som bor i leiligheten din.


Styret avgjør, på grunnlag av egen praksis eller instruks fra generalforsamlingen, om samtykke til utleie skal skje eller ikke.

I visse tilfeller kan ikke styret nekte å godkjenne søknad om bruksoverlating:

  • Andelseieren har rett til å overlate bruken av andelen til andre for inntil tre år. Med hovedvilkår at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene.
  • Andelseieren er en juridisk person. Dersom juridiske personer som kommunen, en bedrift har blitt andelseiere i borettslaget skal de også ha rett til å overlate bruken til andre.
  • Andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
  • Et medlem av brukerstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett og eller nedanstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
  • Ektefelle eller samboer har krav på bruksrett etter samlivsbrudd.

I alle tilfellende over skal det også sendes søknad til styret.
Reglene for utleie i borettslag skaper et stabilt og godt bomiljø

Reglene for utleie i borettslag kan høres veldig strenge ut, men en positiv konsekvens av at det er strengt å leie ut, er at det for det meste er eiere selv som bor i et borettslag. De som eier leiligheten de bor i pleier å ha større interesse av å ta vare på både sin egen andel og området rundt.

De bor også ofte lengre i nabolaget og naboene blir derfor bedre kjent. Dette gjør at det er godt tilrettelagt for et godt bomiljø i et nabolag som er borettslag, hvor de fleste beboerne eier leilighetene sine.
 

Gebyr for behandling av søknader:

Første gangs bruksoverlating: kr 1.200,-

Bytte av leietaker i perioden: kr 600,-

Ved bruksoverlating, fyll ut følgende skjema.


Søknaden gjelder:
Har andelseier bodd i boligen i minst ett av de to siste årene?

Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen