Overføring av medlemskap

Hvem kan overta et medlemsnummer?

- medlemmets ektefelle
- medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
- medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving.   
  Stebarn likestilles her med barn.
- medlemmets eller ektefellens søsken
- noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Samtykke kreves heller ikke av boligbyggelaget dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

Medlemskap kan ikke overføres til andre så lenge man er eier av bolig i borettslag.

Kopi av legitimasjon til nåværende andelseier må legges ved ved overføring.

Overføring av medlemskap

Er du andelseier i borettslag tilknyttet boligbyggelaget?
Klikk Bla gjennom for å finne vedlegg/dokumenter på din datamaskin.