Utmelding

Ønsker du å melde deg ut av Indre Salten Boligbyggelag?

Ved å si opp medlemskapet ditt i Indre Salten Boligbyggelag vil du miste din ansiennitet. Du kan når som helst melde deg inn som medlem igjen, men du vil ikke få tilbake ansienniteten du hadde opparbeidet deg. Du vil heller ikke få tilbakebetalt innmeldingsbeløpet eller årskontingenten.
Dersom du er andelseier i et borettslag som er tilknyttet ISBBL, kan du ikke si opp ditt medlemskap.

 

Personalia

* obligatorisk felt som du må fylle ut


Din fødselsdato gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer


Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen