Eierskifte

 

Et viktig unntak fra reglene om forkjøpsrett er overføring til nærstående som er hjemlet i borettslagslovens § 4-12. Her fremgår det at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når en andel går over til visse nære slektninger. Tilknytningen som nærstående ofte har til boligen har gått foran hensynet til fremmede med forkjøpstrett.

Ifølge brl § 4-12 kan følgende nærstående overta en andel i borettslaget uten at det utløser prøving av forkjøpsrett:

  • Andelseiers ektefelle
  • Andelseierens og ektefellens slektning i rett opp- og nedstigende linje
  • Andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving
  • Andelseierens søsken
  • Andelseierens husstandsmedlemmer de siste to år.

En slik overføring må registreres i Eiendomsregisteret og hos Indre Salten Boligbyggelag. Dokumenter som brukes ved en slik hjemmelsoverføring finnes på Statens Kartverk sine nettsider. Etter disse dokumentene er tinglyst må kopi av disse sendes Indre Salten Boligbyggelag.

Eierskiftegebyr for overføring kr 6.215,- inkl mva. Overføring til gjenlevende ektefelle kr 0.